Grodzisk Mazowiecki zajął pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu gazety „Financial Times”. Nagrodę w Cannes, we Francji odebrał burmistrz miasta.

Grodzisk Mazowiecki okazał się najlepszy w bezpłatnym rankingu fDi Intelligence na Polskie Miasto Przyszłości 2017/2018 w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.W zestawieniu oceniano takie dziedziny jak: potencjał gospodarczy, dostępność komunikacyjna, przyjazna postawa wobec biznesu, kapitał ludzki i styl życia oraz efektywność kosztowa inwestycji.

Zarząd oraz przedstawiciele Firmy Interton zostali zaproszeni na Uroczystą Galę, podczas której otrzymali prestiżowe wyróżnienie jako znaczący inwestor, który przyczynił się do uzyskania przez miasto Grodzisk Mazowiecki tak wysokiego miejsca w w/w rankingu.

Jesteśmy dumni, że nasza nowa siedziba będzie zlokalizowana w tak wysoce cenionym oraz świetnie zarządzanym mieście.