Wszelkie pytania odnośnie pracy prosimy kierować pod nr telefonu:     +48 22 734 00 72.

CV prosimy przesyłać pod adres mailowy biura:      office@intertonpackaging.com.