Dotyczy realizacji projektu w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych

Go To Brand

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 Zapytanie 

ofertowe 

Data

Przedmiot zapytania

Dodatkowe dokumenty

 01/2016 18.10.2016  Przekładki na aplikatory do segregatorów reklamowych
 Anulowanie zapytania ofertowego
 2/2016 18.10.2016  Segregatory reklamowe w formacie A5
 Anulowanie zapytania ofertowego
3/2016 21.10.2016 Budowa nowej strony www. oraz konfiguratora produktowego

Wybór wykonawcy

Anulowanie zapytania ofertowego oraz wyboru wykonawcy

4/2016 25.10.2016 Zabudowa stoiska wystawienniczego na targi COSPOPACK w Bolonii 03.2017  Anulowanie zapytania ofertowego
5/2017 13.04.2017 Wynajem powierzchni oraz zabudowy podczas targów interCHARM Moskwa 2017  Anulowanie zapytania ofertowego
6/2017 28.04.2017 Wynajem powierzchni oraz zabudowy podczas targów interCHARM Moskwa 2017

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Tutuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań do kosmetyków kolorowych z wykorzystaniem metod gazowej inżynierii powierzchni w kontekście wytwarzania powłok ozdobnych

Zapytanie ofertowe

Data

Przedmiot zapytania

Dodatkowe dokumenty

Wybór oferenta

W/1/2017 14.12.2016 Wtryskarka z napędem elektrycznym 200T
 Zawiadomienie o wyborze oferenta
W/2/2017 14.12.2016 Manipulator do wtryskarki o sile zwarcia 200T  Zawiadomienie o wyborze oferenta
1/L/2016 18.10.2016 Łaźnia wodna;   Zał. nr 1
2/L/2016 18.10.2016 Mieszadło mechaniczne; Zał. nr 1
3/L/2016 18.10.2016 Waga prezycyjna; Zał. nr 1
4/L/2016 18.10.2016 Wirówka stołowa; Zał. nr 1
5/L/2016 18.10.2016 Mieszalnik homogenizujący; Zał. nr 1
L/39/2017 14.12.2016 Komora próżniowa do sputteringu Sprostowanie odnośnie terminu składania ofert  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
M/49/2017 22.12.2016 Regały magazynowe Rysunek techniczny nr 1;

Rysunek techniczny nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
WB/23/2017 14.12.2016 Wtrysk z rozdmuchem Sprostowanie odnośnie terminu składania ofert  Zawiadomienie o wyborze oferenta
WB/24/2017 14.12.2016 Forma rozdmuchowa   Zawiadomienie o wyborze oferenta
WB/24A/2017 14.12.2016 Forma rozdmuchowa  Zawiadomienie o wyborze oferenta
43/2017 14.12.2016 Modernizacja linii do lakierowania
 Sprostowanie do zapytania ofertowego  Zawiadomienie o wyborze oferenta
F/12/13/2017 14.12.2016 Formy na nasadki i patyki Sprostowanie odnośnie terminu składania ofert

 Zawiadomienie o wyborze oferenta – forma na nasadki

Zawiadomienie o wyborze oferenta – forma na patyki

F/14/15/2017 17.01.2017 Forma wtryskowa na ślimak, Forma wtryskowa na prowadnicę  Zawiadomienie o wyborze oferenta
S/32/2017 17.01.2017 Automat sitodrukowy dwukolorowy do nadruku   Zawiadomienie o wyborze oferenta
HS/33/2017 17.01.2017 Automat hot stampingowy do zadruku   Zawiadomienie o wyborze oferenta
M/50/2017 18.01.2017 Wózek widłowy   Zawiadomienie o wyborze oferenta
F/16/17/2017 24.01.2017 Formy na stopkę i nasadkę dolną  Zawiadomienie o wyborze oferenta
F/18/2017 06.02.2017 Forma wtryskowa na kubek  Zawiadomienie o wyborze oferenta
K/55/2017 07.02.2017 Mieszalnik do wylewania na gorąco – 30l  Zawiadomienie o wyborze oferenta
K/54/56/2017 07.02.2017 Mieszalniki 100l i 50l  Zawiadomienie o wyborze oferenta
K/58/2017 06.04.2017 Dozowniki